Ст 120 кпк

Коментар до статті 120 КК

1. Стосовно розглядуваного злочину статеві зносини відбуваються у формі природного статевого акту між особами чоловічої і жіночої статі. Потерпілим може бути особа як жіночої (на практиці у абсолютній більшості випадків), так і чоловічої статі

2. Для кваліфікації саме за цією статтею скоєння статевого акту не повинно відбуватись із застосуванням фізичного насильства, погрози або з використанням безпорадного стану потерпілої особи (див. ст. 117). Статевий акт з боку потерпілої особи носить добровільний характер.

Якщо потерпіла за своїм розвитком не розуміла характеру і наслідків вчинюваних з нею дій (малолітній вік, розумова відсталість, непритомний стан тощо), злочин підлягає кваліфікації як згвалтування з використанням безпорадного стану потерпілої (п. 27 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 4 «Про судову практику у справах про згвалтування та інші статеві злочини» // Бюлетень. — С. 104).

3. Якщо задоволення статевої пристрасті відбувалось неприродним способом за умови, що один з партнерів не досяг шістнадцятирічного віку, дії іншого треба кваліфікувати за ст. 121 як розбещення неповнолітніх. Якщо ж потерпіла за своїм розвитком не розуміла характеру і наслідків вчинюваних з нею дій, винний має відповідати за задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 118)

4. Кримінальна відповідальність за ст. 120 настає як за одиничний статевий акт з особою, яка не досягла статевої зрілості, так і за більш-менш тривалі статеві стосунки, які навіть можуть мати форму фактичного шлюбу Якщо ці стосунки тривали до досягнення потерпілим шлюбного віку (17 років для жінки і 18 — для чоловіка) і продовжуються, притягнення винного до відповідальності здебільшого недоцільне (ч. 1 ст. 50).

5. Якщо потерпіла, яка не досягла статевої зрілості, була попередньо згвалтована, а потім погоджувалась на вступ у статеві зносини, кваліфікація здійснюється за сукупністю ч. З або ч. 4 ст. 117 і ст. 120.

6. Статева зрілість не пов’язана з настанням якогось конкретного віку. її досягнення встановлюється судово-медичною експертизою з приводу статевих станів (див.: пп. 2.1—2.6 «Правил проведення судово-медичної експертизи (обстежень) з приводу статевих станів бюро судово-медичної експертизи», затверджених наказом МОЗ України від 17 січня 1995 р. № б, зареєстрованих Міністерством юстиції України 26 липня 1995 р за № 253 /789). Обов’язковість такої експертизи обумовлена п. 4 ст. 76 КПК.

Статева зрілість у чоловіків пов’язана із спроможністю до статевих зносин і запліднення. Статева зрілість у жінок полягає у завершенні формування їх організму до виконання функцій материнства, що пов’язане з а) загальним розвитком організму; б) розвитком статевих органів і спроможністю до злягання; в) спроможністю до вагітності, г) виношування плоду, д) пологів; е) спроможністю до вигодовування новонародженого. Таким чином, статева зрілість обіймає виключно біологічні фактори і не торкається соціальних (матеріальної можливості утримання дитини).

7. Злочин вважається закінченим з початку статевого акту.

8. Вчинення добровільного статевого акту з особою, яка не досягла статевої зрілості, утворює склад злочину, передбаченого ст. 120, в разі, коли винний знав або допускав, що потерпіла особа не досягла статевої зрілості, а так само, коди він міг і повинен був це передбачити (п. 27 постанови).

Така оцінка статевого статусу потерпілої особи повинна походити з об’єктивних обставин: її зовнішнього вигляду, знання про її вік, медичних показників тощо.

9. Суб’єктом злочину може бути особа протилежної з потерпілим статі, як чоловічої, так і жіночої, яка досягла шістнадцятирічного віку.

10. Якщо безпосередньо перед статевим актом з особою, яка не досягла статевої зрілості, були вчинені розпутні дії, вони охоплюються ст. 120 Якщо ж вони були зроблені з певною перервою у часі, потрібна кваліфікація за сукупністю ст. 120 і ст. 121.

Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

Коментарі кодексів

Веломагазин Украины №1

OBOD.com.ua

Доставка БЕСПЛАТНО. Со склада

Галузі права

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 120. Доведення до самогубства

 1. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслід­ком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності, —

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

 1. Те саме діяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох або більше осіб, —

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

 1. Злочин, що розглядається, являє собою значну суспільну небезпечність, оскіль­ки він посягає на життя людини, суперечить моральним принципам людського спів­життя.
 2. З об’єктивної сторони він характеризується такими ознаками: 1) діями, що полягають у жорстокому поводженні з особою, шантажі, примусі до протиправних дій або систематичному приниженні її людської гідності; 2) наслідками у вигляді самогубства потерпілого або замаху на самогубство; 3) причинним зв’язком між за­значеними діями та наслідками.
 3. Жорстоке поводження — це безжалісні, грубі діяння особи, які завдають по­терпілому фізичних чи психічних страждань (мордування, систематичне заподіяння тілесних ушкоджень чи побоїв, позбавлення їжі, води, одягу, житла тощо) (див. абз. 2 п. 28 ППВСУ «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров ’я особи» від 7 лютого 2003р. № 2).
 4. Шантаж — це погроза розголосити відомості, які потерпілий бажає зберегти в таємниці (наприклад, відомості про хворобу, позашлюбні стосунки тощо). Ці відо­мості можуть як відповідати дійсності, так і бути помилковими. Важливо, що вони мають такий характер, що потерпілий не бажає їх розголошувати.
 5. Примус до протиправних дій — це фізичний або психічний вплив на особу з ме­тою спонукання її до дій, вчинення яких заборонене законодавством. Такий вплив може полягати в застосуванні фізичного або психічного насильства щодо потерпіло­го або близьких йому осіб, погрозі знищення або пошкодження майна тощо.
 6. Систематичне приниження людської гідності — це тривале принизливе став­лення до потерпілого (постійні образи, глум над ним тощо) (див. абз. 2 п. 28 ППВСУ «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров ’я особи» від 7 лютого 2003 р. № 2). Судова практика не відносить до такого роду обставин розі­рвання шлюбних стосунків одним із подружжя, відмову від укладання шлюбу, при­пинення співжиття, подружню зраду, якщо при цьому не здійснювалися інші дії, що принижують людську гідність.
 7. Не можуть кваліфікуватися за ст. 120 КК випадки самогубства внаслідок вчи­нення щодо особи будь-яких законних дій (наприклад, правомірного звільнення з ро­боти), а також унаслідок повідомлення хоча й таких, що принижують гідність особи, але правильних, таких, що відповідають дійсності відомостей (за умови, що вони повідомлялися не в образливій чи цинічній формі).
 8. Стаття 120 КК може бути застосована лише за умови, що жорстоке поводження з особою, шантаж, примус до протиправних дій або систематичне приниження люд­ської гідності мало наслідком самогубство (позбавлення себе життя) або замах на самогубство (спроба позбавити себе життя). При цьому є необхідним, щоб потерпілий свідомо бажав позбавити себе життя. Винний при цьому не здійснює жодних дій, які безпосередньо спричиняють смерть потерпілому.
 9. Між передбаченою у ст. 120 КК поведінкою винного і самогубством або замахом на самогубство потерпілого повинен бути причинний зв ’язок. Відсутність такого зв’язку виключає відповідальність за ст. 120 КК.
 10. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення потерпілим дій, безпосе­редньо спрямованих на свідоме позбавлення себе життя.
 11. Суб’єктивна сторона злочину, що розглядається, характеризується виною, яка може бути як у формі умислу, так і у формі необережності. Особа може бажати на­стання наслідків у вигляді самогубства потерпілого або замаху на самогубство, не бажати, але свідомо їх припускати чи легковажно розраховувати на їх відвернення, або не передбачати можливості таких наслідків, за умови, що вона могла і повинна була це передбачити. Якщо особа не передбачала і не могла передбачити самогубства або замаху на самогубство з боку потерпілого, відповідальність за доведення до само­губства наставати не може.
 12. Суб’єктом передбаченого в ч. 1 ст. 120 КК злочину може бути осудна особа, яка досягла 16-річного віку.
 13. Обставинами, що обтяжують кримінальну відповідальність за цей злочин є доведення до самогубства або замаху на самогубство особи, яка перебувала в мате­ріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох чи більше осіб (ч. 2 ст. 120 КК) та вчинення таких дій щодо неповнолітнього, тобто особи, якій не випов­нилося 18 років (ч. 3 ст. 120 КК).

Під матеріальною залежністю слід розуміти випадки, коли потерпілий отримує від винного істотну матеріальну підтримку або знаходиться на його утриманні (на­приклад, залежність непрацездатної жінки від чоловіка, неповнолітніх дітей від бать­ків, підопічних від опікунів тощо). Під іншою залежністю слід розуміти залежність підлеглого від начальника, учня від викладача, одного родича від іншого та ін.

 1. Оскільки самогубство або замах на нього кримінальної відповідальності не тягне, підбурювання до самогубства і пособництво в самогубстві також не карається законом. Підбурювання до самогубства або пособництво в самогубстві особи, яка через вік чи стан психіки не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними, квалі­фікується як умисне вбивство за умови, що самогубство мало місце.

Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

Коментарі кодексів

Веломагазин Украины №1

OBOD.com.ua

Доставка БЕСПЛАТНО. Со склада

Галузі права

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Статья 120. Гарантии и компенсации при переезде на работу в другую местность

Сторінки матеріалу:

 • Статья 120. Гарантии и компенсации при переезде на работу в другую местность
 • Сторінка 2

Работники имеют право на возмещение расходов и получение иных компенсаций в связи с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность.

Работникам при переводе их на другую работу, когда это связано с переездом в другую местность, выплачиваются: стоимость проезда работника и членов его семьи; расходы по перевозке имущества; суточные за время нахождения в пути; единов­ременное пособие на самого работника и на каждого переезжающего члена семьи; заработная плата за дни сбора в дорогу и устройства на новом месте жительства, но не более шести дней, а также за время нахождения в пути.

Работникам, переезжающим в связи с приемом их (по предварительной дого­воренности) на работу в другую местность, выплачиваются компенсации и предо­ставляются гарантии, указанные в части второй настоящей статьи, кроме выплаты единовременного пособия, которое этим работникам может быть выплачено по со­глашению сторон.

Размеры компенсации, порядок их выплаты и предоставления гарантий лицам, указанным в частях второй и третьей настоящей статьи, а также гарантии и ком­пенсации лицам при переезде их в другую местность в связи с направлением на ра­боту в порядке распределения после окончания учебного заведения, аспирантуры, клинической ординатуры или в порядке организованного набора, устанавливаются законодательством.

 1. Комментируемая статья содержит основные нормы о гарантийных и компенсаци­онных выплатах, которые производятся в пользу работников при переезде на работу в другую местность. Более детальные правила на этот счет содержатся в постановлении Кабинета Министров Украины «О гарантиях и компенсациях при переезде на работу в другую местность» [376] (далее в пределах комментария к этой статье — постанов­ление [376]).
 2. Статья 120 КЗоТ и постановление [376] предусматривают гарантии и компенса­ции в связи с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность. Постановление [376] конкретизирует другую местность как другой населенный пункт. Перевод на работу в другую местность может осуществляться вместе с предприятием, изменяющим место своей деятельности. Изменение места пребывания и деятельности предприятия, в принципе, является обычным явлением. Переводом на другую работу вместе с предприятием может считаться и перевод вместе со структурным подразде­лением предприятия.

Далее, перевод на работу в другую местность может осуществляться по приказу органа исполнительной власти или другого собственника о переводе работника с его согласия на другое предприятие, расположенное в другой местности. Государствен­ный орган вправе принимать такое решение только в отношении руководителей госу­дарственного предприятия, учреждения, организации (при наличии согласия такого работника). Другой собственник (субъект негосударственной формы собственности), имеющий предприятия в разных населенных пунктах, также может переводить работ­ников, с их согласия, с одного предприятия на предприятие, расположенное в дру­гой местности, в пределах закрепленных за ним уставом предприятия прав на прием и увольнение работников. Наконец, перевод на работу в другую местность может осуществляться по заявлению или с согласия работника по договоренности между руководителями предприятий.

 1. Прием на работу в другую местность предусматривает заключение трудового до­говора до переезда работника в эту местность. Хотя ни ст. 24 КЗоТ, ни другие акты за­конодательства не предусматривают заключения трудовых договоров в подобных случаях в письменной форме, такая форма является необходимой и для доказательства того, что переезд в другую местность связан с приемом на работу, и для решения вопроса о гаран­тийных и компенсационных выплатах в пользу работника. Правда, такую роль может выполнять и письменный запрос работника о приеме на работу в другую местность, под­твержденный руководителем предприятия, в адрес которого направлен запрос.
 2. Понятие направления на работу комментируемая статья и постановление пони­мают как направление в порядке распределения после окончания учебного заведения, аспирантуры, клинической ординатуры или в порядке организованного набора. Указом Президента Украины «О мерах по реформированию системы подготовки специалистов и трудоустройству выпускников высших учебных заведений» [299] предусмотрено на­правление молодых специалистов на работу. Положения этого Указа распространяются только на лиц, обучающихся за счет государственного бюджета и заключивших соот­ветствующие соглашения (независимо от времени поступления на обучение), а также лиц, обучающихся по специальности педагогического, медицинского, юридического, экономического и сельскохозяйственного профиля.
 3. При переводе на работу в другую местность работнику компенсируется стоимость проезда работника и членов его семьи. Оплата производится только при условии

предоставления соответствующих проездных документов. Отсутствие таких документов лишает права работника на компенсацию расходов на проезд, даже если фактически такие расходы и произведены (например, при утере проездных документов или при переезде в другую местность собственным транспортом). Компенсация расходов на про­езд производится в порядке, установленном законодательством о командировке. Ком­пенсация не производится, если собственник предоставляет для этого соответствующие средства передвижения.

 1. Расходы на перевозку имущества железнодорожным, водным или автомобильным транспортом общего пользования компенсируются в пределах стоимости перевозки 500 килограммов груза на самого работника и 150 килограммов на каждого переезжаю­щего члена семьи. С согласия принимающей стороны могут быть оплачены расходы на перевозку имущества большего веса.
 2. Работники, которые переводятся на работу в другую местность, имеют право на получение суточных за каждый день пребывания в пути. «Каждый день пребывания в пути» — это, на наш взгляд, должно определяться законодательством о команди­ровке (день отъезда и день приезда составляют два дня). Этим же законодательством должна определяться сумма суточных.
 3. При переводе на работу в другую местность выплачивается единовременное по­собие. На самого работника пособие выплачивается в размере его месячного долж­ностного оклада (тарифной ставки) на новом месте работы. На каждого переехавшего члена семьи пособие выплачивается в размере 25 процентов пособия, выплачиваемого на самого работника. Специальные правила установлены на случай, когда работник переводится на работу в другую местность на срок не более одного года и семья с ним не переезжает. В этом случае вместо выплаты единовременного пособия работнику могут возмещаться расходы, связанные с проживанием на новом месте. Размер воз­мещения не должен превышать половины размера суточных, установленного законо­дательством о командировке.
 4. Работникам, которые переводятся на работу в другую местность, выплачивается заработная плата за дни сбора в дорогу и обустройства на новом месте, но не более чем за 6 дней, и за время пребывания в пути, исходя из размера тарифной ставки (оклада) по должности (специальности), по которой работник будет работать после переезда.
 5. Все перечисленные гарантийные и компенсационные выплаты осуществляются в пользу работника предприятием по месту новой работы и за его счет.
 6. К членам семьи, которым выплачиваются гарантии и компенсации, относятся в первую очередь супруги. Кроме того, к членам семьи относятся дети и родители обоих супругов, проживающие совместно с работником и находящиеся на его фактиче­ском иждивении независимо от наличия у иждивенца права на получение содержания от переведенного работника. Формулировка п. 1 постановления [376] дает основания утверждать, что к детям и родителям относятся оба признака: и совместное проживание и содержание. Отсутствие одного из этих признаков в соответствии с этим пунктом ис­ключает право на гарантийные и компенсационные выплаты. Указанные члены семьи имеют право на получение гарантийных и компенсационных выплат при условии, что они переезжают на новое место проживания работника до окончания одного года со дня фактического предоставления жилья. Пункт 1 постановления [376] ограничивает круг членов семьи, на которых выплачивается пособие вопреки закону (части вто­рой ст. 120 КЗоТ). По нашему мнению, члены семьи при этом должны определяться в соответствии с частью второй ст. 64 Жилищного кодекса [81].
 7. Работники, переведенные на работу в другую местность, и члены их семей обе­спечиваются жильем на условиях, предусмотренных трудовым договором.
 8. Для работников, которые не переводятся на работу в другую местность, а пере­езжают в связи с их приемом (по предварительной договоренности) на работу в дру­гую местность, установлено одно исключение из правил о гарантиях и компенсациях, предоставляемых работникам при переводе: единовременное пособие (на работника и на членов его семьи) выплачивается им по соглашению сторон.
 9. Молодые специалисты, направленные на работу в другую местность после окон­чания государственных высших учебных заведений и профессионально-технических училищ, имеют право на получение гарантийных и компенсационных выплат наравне с переводимыми работниками. Другой местностью для них должен считаться другой населенный пункт по отношению к постоянному месту проживания, а не месту обу­чения.

Кроме пособия, указанного в п. 6 комментария к этой статье, молодым специалистам, направленным на работу после окончания высших учебных заведений, выплачивается пособие в размере месячной стипендии за счет заказчика на период отпуска продол­жительностью 30 календарных дней, который предоставляется им после окончания высшего учебного заведения (п. 24 Порядка трудоустройства выпускников высших учебных заведений, подготовка которых осуществлялась по государственному за­казу [360]). Это не исключает их право на гарантийные выплаты, указанные в п. 8 комментария к этой статье.

Молодые специалисты, направленные на работу в другую местность, имеют право на внеочередное получение жилья (ст. 46 Жилищного кодекса Украины [81]). Если молодой специалист не был в установленном порядке обеспечен жильем, он сохраня­ет право на внеочередное получение жилья и после окончания установленного трех­летнего срока отработки (если он продолжает работать на предприятии, на которое был направлен). На период работы по направлению в другую местность за молодым специалистом сохраняется право на жилье по предыдущему месту проживания.

 1. На работника возлагается обязанность возвратить все средства, которые были ему выплачены в связи с переездом на работу в другую местность в случае:

а) если он не явился на работу или отказался приступить к работе без уважитель­ных причин;

б) если работник уволился по собственному желанию без уважительных причин до истечения срока, предусмотренного законодательством или обусловленного при пере­воде (направлении, приеме), а при отсутствии согласованного срока — до истечения одного года работы;

Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

Коментарі кодексів

Веломагазин Украины №1

OBOD.com.ua

Доставка БЕСПЛАТНО. Со склада

Галузі права

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 120. Витрати на правову допомогу

1. Витрати, пов’язані з оплатою допомоги захисника, несе підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.

2. Витрати, пов’язані з оплатою допомоги представника потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, які надають правову допомогу за договором, несе відповідно потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач.

3. Допомога захисника, залученого для здійснення захисту за призначенням у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, надається за рахунок коштів Державного бюджету України і є безоплатною для підозрюваного, обвину-

312

ваченого. Граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється законодавством.

1. Правова допомога — це надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення (п. З ч. 1 ст. 1 Закону України від 2 червня 2011 р. «Про безоплатну правову допомогу»). У сенсі коментованої статті право на правову допомогу мають захисники обвинувачених і представники потерпілих, цивільних позивачів та відповідачів.

2. Потерпілі, цивільні позивачі і цивільні відповідачі мають право на різновиди безоплатної вторинної правової допомоги, передбачені пунктами 2 і 3 ч. 2 ст. 13 Закону України від 2 червня 2011 р. «Про безоплатну правову допомогу». При цьому слід ураховувати, що вони повинні належати до однієї із категорій суб’єктів надання такої правової допомоги, визначених ст. 14

3. КПК регламентоване право підозрюваного, обвинуваченого на надання правової допомоги (ч. З ст. 20) і послуг перекладача (пункти Зі 18 ч. З ст. 42) безоплатно за рахунок держави.

Про право адвоката у разі його участі у кримінальному провадженні за призначенням та при звільненні громадянина від оплати юридичної допомоги через його малозабезпеченість отримувати оплату праці за рахунок держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, йдеться у Законі України «Про адвокатуру» (ч. 2 ст. 12).

4. Порядок оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави (далі — Порядок) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008

Згідно з цим Порядком підставою для оплати праці адвокатів з надання правової допомоги громадянам, звільненим слідчим, прокурором чи судом від оплати правової допомоги у зв’язку з їхньою малозабезпеченістю, а також у разі, коли адвокат за їх призначенням брав участь у досудовому провадженні чи розгляді кримінальної справи судом, є постанова слідчого, прокурора, ухвала суду чи постанова судді та оформлена ними довідка про участь адвоката у справі (п. 1).

Копія постанови, ухвали про звільнення громадянина від оплати правової допомоги або про призначення адвоката та довідка про його участь у провадженні подаються керівнику адвокатського об’єднання (адвокату, якщо він працює індивідуально), який складає довідку-розрахунок у трьох примірниках. Один примірник довідки-розрахунку керівник адвокатського об’єднання (адвокат) надсилає слідчому, прокурору чи суду для приєднання до матеріалів провадження, другий використовується для проведення оплати, третій зберігається У справах адвокатського об’єднання (адвоката) (п. 2 Порядку).

5. Оплата праці адвокатів здійснюється згідно з Порядком за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 2,5 відсотка мінімальної заробітної плати за годину роботи адвоката при провадженні дізнання, досудового слідства чи розгляді кримінальної справи судом (п. 3).

6. У разі, якщо адвокат надавав правову допомогу підозрюваному, обвинуваченому під час досудового провадження чи розгляду кримінальної справи судом за призначенням, то при визнанні громадянина винним у вчиненні злочину і за відсутності підстав для звільнення його від оплати за правову допомог, відшкодування витрат покладається на засудженого (п. 4 Порядку).

Якщо підозрюваний, обвинувачений відмовився від адвоката, а участь останнього як захисника у кримінальному провадженні є обов’язковою, то кошти для відшкодування витрат на оплату праці такого адвоката з його підзахисного не стягуються.

7. Безоплатна правова допомога — правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України від 2 червня 2011 р. «Про безоплатну правову допомогу»).

Частина 3 коментованої статті передбачає, що безоплатна допомога надається захисником підозрюваному, обвинуваченому лише за рахунок коштів Державного бюджету України. Це положення узгоджується і з ч. 2 ст. 29 Закону України від 2 червня 2011 р. «Про безоплатну правову допомогу», згідно з якою фінансування безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України. Підозрюваний, обвинувачений можуть скористатися безоплатною правовою допомогою як напряму через адвоката, так і через центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що функціонують при головних управліннях юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Коментар до статті 120. Доведення до самогубства

1. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності,-

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Те саме діяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох або більше осіб,-

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, якщо воно було вчинене щодо неповнолітнього,-

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

1. Об’єктом злочину є життя та здоров’я особи.

2. З об’єктивної сторони злочин характеризується: 1) діянням у формі: а) жорстокого поводження з особою; б) шантажу; в) примусу до протиправних дій; г) систематичного приниження людської гідності потерпілого; 2) наслідками у вигляді доведення особи до:

а) самогубства, б) замаху на самогубство; 3) причинним зв’язком між вказаними діянням і наслідками.

Самогубство — це умисне позбавлення себе життя. Жорстоке поводження може проявитися у безжальних, грубих діяннях винного, які спричиняють потерпілому фізичні чи психічні страждання — мордування, позбавлення їжі, ліків, води, сну, одягу, житла, систематичне нанесення тілесних ушкоджень чи побоїв, примушування до вчинення дій сексуального характеру тощо. Про поняття шантажу див. коментар до ст. 303. Примус до протиправних дій означає домагання від іншої особи шляхом погрози, насильства чи інших подібних дій вчинити дії, які заборонені чинним законодавством. Систематичне приниження людської гідності полягає, зокрема, у багаторазових образах, глумлінні над потерпілим, цькуванні, поширенні наклепницьких вигадок, іншому принизливому ставленні до потерпілого. Самогубство або замах на самогубство, що стало наслідком перевищення влади або службових повноважень, охоплюється ч. З ст. 365 і не потребує додаткової кваліфікації за ст. 120.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення потерпілим дій, безпосередньо спрямованих на позбавлення себе життя.

3. Суб’єкт злочину загальний.

4. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом або необережністю. Якщо винний умисно схилив до самогубства особу, яка не усвідомлює значення своїх дій, вчинене, залежно від обставин справи, слід кваліфікувати за відповідною частиною (і пунктом ч.2) ст. 115.

5. Кваліфікуючими ознаками цього злочину є вчинення його щодо: 1) особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого; 2) двох або більше осіб (ч. 2 ст. 120), а особливо кваліфікуючою ознакою — щодо неповнолітнього (ч. З ст. 120).

Про поняття матеріальної та іншої залежності див. коментар до ст. 66. Неповнолітнім є особа, яка не досягла 18-річного віку.

Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 года.

Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. на русском языке. Неофициальный перевод c укр. яз. выполнен преподавателями кафедр уголовного процесса следственно-криминалистического факультета (начальник кафедры Волобуева Е.А.) и уголовно-правовых дисциплин факультета Право (заведующий кафедрой Горбачев В.П.) Донецкого юридического института МВД Украины. URL: http://www.kalinovsky-k.narod.ru/zakon/UPK_Ukraini_2012.htm

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ
(От 13 апреля 2012 года Закон № 4651-VI)
(неофициальный перевод на русский язык)
выполнен преподавателями кафедр уголовного процесса следственно-криминалистического факультета (начальник кафедры Волобуева Е.А.) и уголовно-правовых дисциплин факультета Право (заведующий кафедрой Горбачев В.П.)
Донецкого юридического института МВД Украины

Раздел I
Статья 2. Задачи уголовного производства
Статья 3. Определение основных терминов Кодекса
Статья 4. Действие Кодекса в пространстве
Статья 5. Действие Кодекса во времени
Статья 6. Действие Кодекса по кругу лиц
Глава 2. Принципы уголовного судопроизводства
Статья 7. Общие принципы уголовного судопроизводства
Статья 8. Верховенство права
Статья 9. Законность
Статья 10. Равенство перед законом и судом
Статья 11. Уважение человеческого достоинства
Статья 14. Тайна общения
Статья 15. Невмешательство в частную жизнь
Статья 16. Неприкосновенность права собственности
Статья 20. Обеспечение права на защиту
Статья 25. Публичность
Статья 26. Диспозитивность
Статья 28. Разумные сроки
Статья 30. Осуществление правосудия судом
Статья 31. Состав суда
Статья 32. Территориальная подсудность
Статья 33. Инстанционная подсудность
Статья 36. Прокурор
Статья 37. Назначение и замена прокурора
Статья 38. Орган досудебного расследования
Статья 40. Следователь органа досудебного расследования
Статья 41. Оперативные подразделения
Статья 42. Подозреваемый, обвиняемый
Статья 43. Оправданный, осужденный
Статья 45. Защитник
Статья 47. Обязанности защитника
Статья 48. Привлечение защитника
Статья 50. Подтверждение полномочий защитника
Статья 51. Договор с защитником
Статья 52. Обязательное участие защитника
Статья 54. Отказ от защитника или его замена
Статья 55. Потерпевший
Статья 56. Права потерпевшего
Статья 57. Обязанности потерпевшего
Статья 58. Представитель потерпевшего
Статья 59. Законный представитель потерпевшего
Статья 60. Заявитель
Статья 61. Гражданский истец
Статья 62. Гражданский ответчик
Статья 64. Законный представитель гражданского истца
Статья 65. Свидетель
Статья 66. Права и обязанности свидетеля
Статья 67. Ответственность свидетеля
Статья 68. Переводчик
Статья 69. Эксперт
Статья 71. Специалист
Статья 72. Ответственность специалиста
Статья 73. Секретарь судебного заседания
Статья 74. Судебный распорядитель
Статья 77. Основания для отвода прокурора, следователя
Статья 80. Заявление об отводе
Статья 81. Порядок решения вопроса об отводе
Статья 82. Последствия отвода следственного судьи, судьи
Глава 4. Доказательства и доказывание
Статья 84. Доказательства
Статья 85. Относимость доказательств
Статья 86. Допустимость доказательства
Статья 89. Признание доказательств недопустимыми
Статья 92. Обязанность доказывания
Статья 93. Сбор доказательств
Статья 94. Оценка доказательств
Статья 95. Показание
Статья 96. Выяснение достоверности показаний свидетеля
Статья 97. Показание с чужих слов
Статья 98. Вещественные доказательства
Статья 99. Документы
Статья 101. Заключение эксперта
Статья 102. Содержание заключения эксперта
Статья 104. Протокол
Статья 105. Приложения к протоколам
Статья 106. Подготовка протокола и дополнения
Статья 108. Журнал судебного заседания
Статья 109. Реестр материалов досудебного расследования
Статья 110. Процессуальные решения
Глава 6. Сообщение
Статья 112. Содержание уведомления
Глава 7. Процессуальные сроки
Статья 113. Понятие процессуальных сроков
Статья 115. Исчисление процессуальных сроков
Статья 116. Соблюдение процессуальных сроков
Статья 117. Возобновление процессуального срока
Глава 8. Процессуальные расходы
Статья 118. Виды процессуальных расходов
Статья 120. Расходы на правовую помощь
Статья 124. Распределение процессуальных расходов
Статья 128. Гражданский иск в уголовном производстве
Раздел ІІ
Глава 11. Вызов следователем, прокурором, судебный вызов и повод
Статья 133. Вызов следователем, прокурором
Статья 134. Судебный вызов
Статья 137. Содержание повестки о вызове
Статья 139. Последствия неприбытия по вызову
Статья 140. Привод
Статья 141. Ходатайство об осуществлении привода
Глава 12. Наложение денежного взыскания
Глава 13. Временное ограничение в пользовании специальным правом
Глава 14. Отстранение от должности
Статья 154. Общие положения отстранения от должности
Статья 155. Ходатайство об отстранении от должности
Статья 157. Решение вопроса об отстранении от должности
Глава 15. Временный доступ к вещам и документам
Глава 16. Временное изъятие имущества
Статья 167. Основания временного изъятия имущества
Статья 168. Порядок временного изъятия имущества
Статья 169. Прекращение временного изъятия имущества
Статья 170. Основания для ареста имущества
Статья 171. Ходатайство об аресте имущества
Статья 173. Решение вопроса об аресте имущества
Статья 174. Отмена ареста имущества
Глава 18. Меры пресечения, задержание лица
Статья 176. Общие положения о мерах пресечений
Статья 177. Цель и основания применения мер пресечения
Статья 179. Личное обязательство
Статья 180. Личное поручительство
Статья 181. Домашний арест
Статья 182. Залог
Статья 183. Содержание под стражей
Статья 194. Применение меры пресечения
Статья 195. Применение электронных средств контроля
Статья 196. Постановление о применении мер пресечения
Статья 202. Порядок освобождения лица из-под стражи
Статья 207. Законное задержание
Статья 209. Момент задержания
Статья 210. Доставка к органу досудебного расследования
Статья 213. Уведомление других лиц о задержании
Раздел III ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Статья 214. Начало досудебного расследования
Статья 216. Подследственность
Статья 218. Место проведения досудебного расследования
Статья 219. Сроки досудебного расследования
Статья 224. Допрос
Статья 228. Предъявления лица для опознания
Статья 229. Предъявления вещей для опознания
Статья 230. Предъявления трупа для опознания
Статья 231. Протокол предъявления для опознания
Статья 234. Обыск
Статья 237. осмотр
Статья 238. Осмотр трупа
Статья 239. Осмотр трупа, связанный с эксгумацией
Статья 240. Следственный эксперимент
Статья 241. Осведетельствование лица
Статья 242. Основания проведения экспертизы
Статья 243. Порядок привлечения эксперта
Статья 245. Получение образцов для экспертизы
Статья 259. Сохранение информации
Статья 260. Аудио-, видеоконтроль лица
Статья 261. Наложение ареста на корреспонденцию
Статья 262. Осмотр и выемка корреспонденции
Статья 269. Наблюдение за лицом, вещью или местом
Статья 270. Аудио-, видеоконтроль места
Статья 271. Контроль за совершением преступления
Глава 22. Сообщение о подозрении
Статья 276. Случаи сообщения о подозрении
Статья 277. Содержание уведомления о подозрении
Статья 278. Вручение уведомления о подозрении
Статья 279. Изменение сообщения о подозрении
Глава 23. Приостановление досудебного расследования
Статья 281. Розыск подозреваемого
Статья 282. Возобновление досудебного расследования
Статья 284. Прекращение уголовного производства
Статья 290. Открытие материалов другой стороне
Глава 25. Особенности досудебного расследования уголовных проступков
Статья 308. Обжалование несоблюдения разумных сроков
РАЗДЕЛ IV
Статья 314. Подготовительное судебное заседание
ГЛАВА 28. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Статья 318. Сроки и общий порядок судебного разбирательства
Статья 319. Неизменность состава суда
Статья 320. Запасной судья
Статья 321. Председательствующий в судебном заседании
Статья 322. Непрерывность судебного разбирательства
Статья 323. Последствия неявки обвиняемого
Статья 324. Последствия неявки прокурора и защитника
Статья 325. Последствия неявки потерпевшего
Статья 328. Право находиться в зале судебного заседания
Статья 329. Обязанности присутствующих в зале судебного заседания
Статья 330. Меры к нарушителям порядка судебного заседания
Статья 331. Избрание, отмена или изменение меры пресечения в суде
Статья 332. Проведение экспертизы по определению суда
Статья 335. Приостановление судебного производства
Статья 337. Определение пределов судебного разбирательства
Статья 338. Изменение обвинения в суде
Статья 339. Выдвижение дополнительного обвинения
Статья 340. Отказ от поддержания государственного обвинения
Статья 342. Открытие судебного заседания
Статья 344. Объявление состава суда и разъяснение права отвода
Статья 345. Сообщение о правах и обязанностях
Статья 346. Запрет присутствия свидетелей в зале судебного заседания
Статья 347. Начало судебного разбирательства
Статья 348. Разъяснение обвиняемому сути обвинения
Статья 351. Допрос обвиняемого
Статья 352. Допрос свидетеля
Статья 353. Допрос потерпевшего
Статья 355. Предъявление для опознания
Статья 356. Допрос эксперта в суде
Статья 357. Исследование вещественных доказательств
Статья 358. Исследование документов
Статья 359. Исследование звуко-и видеозаписей
Статья 360. Консультации и разъяснения специалиста
Статья 361. Осмотр на месте
Статья 364. Судебные прения
Статья 365. Последнее слово обвиняемого
Статья 366. Выход суда для вынесения приговора
Статья 367. Тайна совещания судей
Статья 368. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении приговора
ГЛАВА 29. СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ
Статья 371. Порядок принятия судебных решений, их форма
Статья 372. Содержание постановления
Статья 373. Виды приговоров
Статья 374. Содержание приговора
Статья 375. Принятие судебного решения и особое мнение судьи
Статья 376. Провозглашение судебного решения
Статья 377. Освобождение обвиняемого из-под стражи
Статья 380. Разъяснение судебного решения
Статья 384. Разъяснение права на суд присяжных
Статья 385. Вызов присяжных
Статья 386. Права и обязанности присяжного
Статья 387. Отбор присяжных в суде
Статья 388. Приведение присяжных к присяге
Статья 389. Недопустимость незаконного воздействия на присяжного
Статья 390. Устранение присяжного
Статья 391. Порядок совещания и голосования в суде присяжных
Глава 31. Производство в суде апелляционной инстанции
Статья 393. Право на апелляционное обжалование
Статья 396. Требования к апелляционной жалобе
Статья 400. Последствия подачи апелляционной жалобы
Статья 401. Подготовка к апелляционному рассмотрению
Статья 402. Возражение на апелляционную жалобу
Статья 405. Апелляционное рассмотрение
Статья 406. Письменное апелляционное производство
Статья 410. Неполнота судебного разбирательства
Глава 32. Производство в суде кассационной инстанции
Статья 425. Право на кассационное обжалование
Статья 426. Порядок и сроки кассационного обжалования
Статья 427. Требования к кассационной жалобе
Статья 428. Открытие кассационного производства
Статья 430. Подготовка кассационного рассмотрения
Статья 431. Возражение на кассационную жалобу
Статья 434. Кассационное рассмотрение
Статья 435. Письменное кассационное производство
Глава 33. Производство в Верховном Суде Украины
Статья 454. Полномочия Верховного Суда Украины
Статья 468. Соглашения в уголовном производстве
Статья 469. Инициирование и заключения соглашения
Статья 471. Содержание соглашения о примирении
Статья 472. Содержание сделки о признании вины
Статья 473. Последствия заключения и утверждения сделки
Статья 475. Приговор на основании соглашения
Статья 476. Последствия невыполнения соглашения
Глава 36. Уголовное производство в форме частного обвинения
Глава 37. Уголовное производство по отдельной категории лиц
Статья 481. Сообщение о подозрении
Статья 500. Порядок судебного разбирательства
Статья 507. Участие защитника
Статья 508. Меры пресечения
Статья 509. Психиатрическая экспертиза
Статья 512. Судебное разбирательство
Статья 515. Восстановление уголовного производства
Статья 516. Обжалование постановления суда
Статья 522. Срок законного задержания лица
Статья 529. Подготовка заявления к рассмотрению
Статья 530. Судебное разбирательство
Статья 531. Судебное решение
Раздел VІІІ
Статья 535. Обращение судебного решения к исполнению
Статья 536. Отсрочка исполнения приговора
Глава 42. Общие принципы международного сотрудничества
Статья 541. Разъяснение терминов
Статья 545. Центральный орган Украины
Статья 546. Информация, содержащая государственную тайну
Статья 548. Запрос о международном сотрудничестве
Статья 550. Доказательная сила официальных документов
Статья 551. Запрос о международной правовой помощи
Статья 553. Последствия исполнения запроса в иностранном государстве
Статья 555. Сообщение о результатах рассмотрения запроса
Статья 556. Конфиденциальность
Статья 564. Вручение документов
Статья 565. Временная передача
Статья 566. Вызов лица, находящегося за пределами Украины
Статья 568. Розыск, арест и конфискация имущества
Статья 569. Контролируемая поставка
Статья 570. Пограничное преследование
Статья 571. Создание и деятельность совместных следственных групп
Статья 573. Направление запроса о выдаче лица (экстрадиции)
Статья 574. Центральный орган Украины по выдаче лица (экстрадиции)
Статья 575. Порядок подготовки документов и направления запросов
Статья 576. Пределы уголовной ответственности выданного лица
Статья 577. Зачисление срока содержания выданного лица под стражей
Статья 579. Временная выдача
Статья 580. Особенности содержания под стражей
Статья 581. Права лица, выдача которого запрашивается
Статья 583. Временный арест
Статья 586. Прекращение временного ареста или меры пресечения
Статья 587. Проведение экстрадиционной проверки
Статья 588. Упрощенный порядок выдачи лиц из Украины
Статья 589. Отказ в выдаче лица (экстрадиции)
Статья 590. Решение по запросу о выдаче лица (экстрадиции)
Статья 591. Порядок обжалования решения о выдаче лица (экстрадиции)
Статья 592. Отсрочка передачи
Статья 593. Фактическая передача лица
Глава 45. Уголовное производство в порядке перенимания
Статья 596. Невозможность перенимания уголовного производства
Статья 604. Исполнение приговора суда иностранного государства
Статья 613. Расходы, связанные с передачей осужденного лица
Статья 614. Признание и исполнение приговоров международных судебных учреждений
Раздел X
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел XІ
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Уголовное процессуальное законодательство Украины и сфера его действия

Статья 1. Уголовное процессуальное законодательство Украины
1. Порядок уголовного судопроизводства на территории Украины определяется только уголовным процессуальным законодательством Украины.
2. Уголовное процессуальное законодательство Украины состоит из соответствующих положений Конституции Украины, международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, этого Кодекса и других законов Украины.

Статья 2. Задачи уголовного производства
1. Задачами уголовного судопроизводства являются защита личности, общества и государства от уголовных преступлений, охрана прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства, а также обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное преступление, был привлечен к ответственности в меру своей вины, ни один невиновный не был обвинен или осужден, ни одно лицо не было подвергнуто необоснованному процессуальному принуждению и чтобы к каждому участнику уголовного судопроизводства была применена надлежащая правовая процедура.

Статья 3. Определение основных терминов Кодекса
1. Термины, принятые в этом Кодексе, если нет особых указаний, имеют следующее значение:
1) близкие родственники и члены семьи — муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра, дед, баба, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством, а также лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности, в том числе лица, которые совместно проживают, но не находятся в браке;
2) председательствующий — профессиональный судья, председательствующий при коллегиальном судебном разбирательстве или осуществляет его единолично;
3) государственное обвинение — процессуальная деятельность прокурора, заключающаяся в доведении перед судом обвинения с целью обеспечения уголовной ответственности лица, совершившего уголовное преступление;
4) дознание — форма досудебного расследования, в которой осуществляется расследование уголовных проступков;
5) досудебное расследование — стадия уголовного судопроизводства, которая начинается с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований и заканчивается закрытием уголовного производства или направлением в суд обвинительного акта, ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственности;
6) досудебное следствие — форма досудебного расследования, в которой осуществляется расследование преступлений;
7) закон Украины об уголовной ответственности — законодательные акты Украины, которые устанавливают уголовную ответственность (Уголовный кодекс Украины и закон Украины об уголовных проступках)
8) руководитель органа досудебного расследования — начальник Главного следственного управления, следственного управления, отдела, отделения органов внутренних дел, органа безопасности, органа, осуществляющего контроль за соблюдением налогового законодательства, органа государственного бюро расследований и его заместители, которые действуют в пределах своих полномочий;
9) руководитель органа прокуратуры — Генеральный прокурор Украины, прокурор Автономной Республики Крым, области, городов Киева и Севастополя, межрайонный прокурор, прокурор города, района, приравненные к ним прокуроры и их заместители, которые действуют в пределах своих полномочий;
10) уголовное производство — досудебное расследование и судебное разбирательство, процессуальные действия в связи с совершением деяния, предусмотренного законом Украины об уголовной ответственности;
11) малолетнее лицо — ребенок до четырнадцати лет;
12) несовершеннолетний — малолетнее лицо, а также ребенок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;
13) обвинение — утверждение о совершении определенным лицом деяния, предусмотренного законом Украины об уголовной ответственности, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом;
14) привлечение к уголовной ответственности — стадия уголовного судопроизводства, которая начинается с момента уведомления лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения;
15) прокурор — Генеральный прокурор Украины, первый заместитель, заместители Генерального прокурора Украины, их старшие помощники, помощники, прокуроры Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, прокуроры городов и районов, районов в городах, межрайонные и специализированные прокуроры, их первые заместители, заместители прокуроров, начальники главных управлений, управлений, отделов прокуратур, их первые заместители, заместители, старшие прокуроры и прокуроры прокуратур всех уровней, которые действуют в пределах полномочий, определенных настоящим Кодексом;
16) размер минимальной заработной платы — денежная сумма, равная месячному размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, в котором принимается процессуальное решение или осуществляется процессуальное действие; 17) следователь — должностное лицо органа внутренних дел, органа безопасности, органа, осуществляющего контроль за соблюдением налогового законодательства, органа государственного бюро расследований, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять досудебное расследование уголовных правонарушений;
18) следственный судья — судья суда первой инстанции, к полномочиям которого относится осуществление в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве, и в случае, предусмотренном статьей 247 настоящего Кодекса, — председатель или по его определению другой судья Апелляционного суда Автономной Республики Крым, апелляционного суда области, городов Киева и Севастополя. Следственный судья (следственные судьи) в суде первой инстанции избирается собранием судей из состава судей этого суда;
19) стороны уголовного производства — со стороны обвинения: следователь, руководитель органа досудебного расследования, прокурор, а также потерпевший, его представитель и законный представитель в случаях, установленных настоящим Кодексом, со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый (подсудимый), осужденный, оправданный, лицо, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского или воспитательного характера или решался вопрос об их применении, их защитники и законные представители;
20) суд апелляционной инстанции — Апелляционный суд Автономной Республики Крым, апелляционный суд области, городов Киева и Севастополя, в пределах территориальной юрисдикции которого находится суд первой инстанции, который принял обжалуемое судебное решение;
21) суд кассационной инстанции — Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;
22) суд первой инстанции — районный, районный в городе, городской и районный суд, который вправе вынести приговор или вынести постановление о прекращении уголовного производства;
23) судья — председатель, заместитель председателя, судья Верховного Суда Украины, Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Апелляционный суд Автономной Республики Крым, апелляционных судов областей, городов Киева и Севастополя, районных, районных в городах, городских и горрайонных судов, в соответствии с Конституцией Украины на профессиональной основе уполномоченные осуществлять правосудие, а также присяжный;
24) судебное разбирательство — уголовное производство в суде первой инстанции, которое включает подготовительное судебное разбирательство, судебное разбирательство, принятие и провозглашения судебного решения, производство по пересмотру судебных решений в апелляционном, кассационном порядке Верховным Судом Украины, а также по вновь открывшимся обстоятельствам;
25) участники уголовного судопроизводства — стороны уголовного производства, потерпевший, его представитель и законный представитель, гражданский истец, его представитель и законный представитель, гражданский ответчик и его представитель, лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче в иностранное государство (экстрадиции), заявитель, свидетель и его адвокат, понятой, залогодатель, переводчик, эксперт, специалист, секретарь судебного заседания, судебный распорядитель;
26) участники судебного производства — стороны уголовного производства, потерпевший, его представитель и законный представитель, гражданский истец, его представитель и законный представитель, гражданский ответчик и его представитель, а также другие лица, по ходатайству или жалобе которых в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, осуществляется судебное производство.
2. Другие термины, употребляемые в настоящем Кодексе, определяются специальными нормами в настоящем Кодексе и других законах Украины.

Весь текст УПК Украины (КПК України) 2012 г. бесплатно